System emerytalny w Polsce

Emerytura to świadczenie pieniężne, którego celem jest zabezpieczenie bytu osób starszych. Powodem uzyskania świadczenia jest brak możliwości wykonywania pracy zarobkowej ze względu na wiek.

1. „Stare zasady”
Tym systemem objęte są osoby urodzone przed 1949 rokiem. Otrzymanie emerytury wiążę się ze spełnieniem poniższych wymagań:
* odpowiedni wiek emerytalny;
Wiek emerytalny:
-kobieta po ukończeniu 60 roku życia,
-mężczyzna po ukończeniu 65 roku życia.

* posiadanie odpowiednio długiego okresu zatrudnienia;

2. „Nowe zasady”
Emerytura jest wypłaca po przekroczeniu wieku emerytalnego. Jej wysokość zależy od sumy odprowadzanych składek.

3. Uprzywilejowane systemy branżowe
Dotyczą służb mundurowych, górników, nauczycieli, kolejarzy, prokuratorów, sędziów oraz rolników. Mają oni możliwość płacenia niższych składek. Jednak ich świadczenia emerytalne są wyższe.
Filary systemu emerytalnego w Polsce:

I filar – oparty na Funduszu Ubezpieczeń Społecznych zarządzany przez ZUS,
II filar – oparty na otwartym funduszu emerytalnym (OFE),
III filar – oparty na indywidualnym koncie emerytalnym (IKE), indywidualne konto zabezpieczenia emerytalnego (IKZE) i pracowniczy program emerytalny (PPE).
I filar jest obowiązkowy. II i III filar jest dobrowolny. III filar związany jest z ulgami podatkowymi z tytułu odkładanych w nim środków.