SPRZEDAŻ BEZRACHUNKOWA W KPiR

Sprzedaż nieudokumentowana jest sprzedażą wyrobów, towarów handlowych i usług, wtedy gdy klient po dokonaniu zakupu nie otrzymuje żadnego potwierdzenia. Najczęściej odbiorcami tej sprzedaży są osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej.
To jak księgować sprzedaż nieudokumentowaną określa rozporządzenie Ministra Finansów w sprawie prowadzenia KPiR.
W przypadku sprzedaży nieudokumentowanej zapisy w księdze dokonywane są na podstawie wystawionego na koniec dnia dowodu wewnętrznego, który określa wartość przychodów osiągniętych w danym dniu.

Drugim sposobem księgowania nieudokumentowanych przychodów jest ewidencja. Wtedy wpis do KPiR dokonywany jest w ostatnim dniu miesiąca.

Ewidencja sprzedaży powinna zawierać:
* numer kolejny wpisu (tzw. liczba porządkowa)
* datę uzyskania przychodu nieudokumentowanego fakturami oraz
* kwotę tego przychodu.

Ryczałt a sprzedaż bezrachunkowa
Jeżeli mowa o podatnikach, którzy są opodatkowani na ryczałcie ewidencjonowanym, to zapisy w KPiR dokonywane są na podstawie DW wystawianego na koniec dnia. W dokumencie w jednej kwocie jest wykazana wartość tych przychodów za ten dzień z podziałem na przychody objęte poszczególnymi stawkami ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych. Zapisów w ewidencji ryczałtu należy dokonywać w porządku chronologicznym, nie później niż do 20 dnia każdego miesiąca za miesiąc poprzedni.

Podatnicy prowadzący działalność przy użyciu kas rejestrujących nie mają obowiązku prowadzenia ewidencji sprzedażny nieudokumentowanej.