Samofakturowanie w JPK_VAT

Faktury, które wystawia się w ramach samofakturowania przedsiębiorca powinien wykazywać w plikach JPK_VAT na zasadach ogólnych w dokładnie taki sam sposób jak zwykłe faktury sprzedażowe.

Sprzedawca wystawiający fakturę potwierdza sprzedaż określonych towarów. Przepisy dotyczące podatku VAT pozwalają jednak, aby przenieść obowiązek udokumentowania sprzedaży na nabywcę za pomocą samofakturowania.

Prawo do samofakturowania przysługuje podmiotom, które:
– są podatnikami podatku od towarów i usług,
– są podatnikami podatku od wartości dodanej lub podatku o charakterze podobnym,
– są osobami prawnymi, niebędącymi podatnikami.

Samofakturowanie w głównej mierze dotyczy sprzedaży towarów i usług, które dokonuje podatnik na rzecz nabywcy, a także wystawiania faktur zaliczkowych. Ponadto może obejmować też dostawę towarów oraz świadczenie usług, gdzie miejscem opodatkowania jest kraj trzeci.