Samodzielny księgowy

Dlaczego warto być samodzielnym księgowym? 

Dobrze opłacalna praca? Księgowy! Bardzo często słyszy się takie właśnie stwierdzenie. Dlaczego? Czy księgowy naprawdę tak dużo zarabia? Co należy do obowiązków samodzielnego księgowego?

Samodzielny odpowiada za całkowitą obsługę jednego lub większej liczby obszarów księgowości( np. środki trwałe, należności, zobowiązania, podatki). To jak duże obowiązki ciążą na księgowym zależy od wielkości firmy i branży, w której działa organizacja.

Do obowiązków samodzielnego księgowego należy:

  1. aktywny udział w sporządzaniu sprawozdań finansowych według określonych standardów

  2. dekretowanie i księgowanie dokumentów

  3. księgowanie i wyliczenia rezerw, wycen walutowych, podatku odroczonego, rozliczeń międzyokresowych kosztów itp.

  4. prowadzenie ewidencji księgowych i uwzględnianie ich z kontami księgi głównej

  5. przygotowywanie deklaracji podatkowych, sprawozdań oraz raportów

  6. współpraca z US, ZUS, GUS, NBP

  7. przygotowywanie przelewów bankowych i księgowanie wyciągów bankowych

  8. potwierdzanie i uzgadnianie sald z kontrahentami

WYMAGANIA

Samodzielny księgowy powinien posiadać doświadczenie na stanowisku księgowego lub w firmie audytorskiej. Ważną cechą jest także znajomość polskiej ustawy o rachunkowości, międzynarodowych standardów sprawozdawczości finansowej oraz prawa podatkowego.

Samodzielny księgowy musi mieć certyfikat uprawniający go do usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych.

Dlaczego warto być księgowym?

Na pewno w głównej mierze dlatego, że jego wynagrodzenie to około 5000 zł miesięcznie. Kolejną zaletą jest to, że ma on duże perspektywy rozwoju. Ma możliwość awansowania na stanowisko głównego księgowego lub kontrolera finansowego.

Zastanawiasz się kim warto zostać w przyszłości i jaki zawód da Ci pracę? Zastanów się nad zawodem księgowego!

księgowy