Rozporządzenie o ochronie danych

RODO, czyli unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zawiera przepisy mówiące o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych.

Każda firma oraz organizacja zobowiązana jest do tego, aby wykazać, że udzielona zgoda na przetwarzanie danych jest:
– dobrowolna,
– konkretna,
– specyficzna,
– świadoma,
– wycofanie jej powinno być łatwe.

Zgoda jest ważna wtedy, gdy zawiera informacje na temat tożsamości administratora/kontrolera danych, celów każdej operacji przetwarzania, typów pozyskiwanych i używanych danych, możliwości wycofania zgody, ewentualnie podejmowanych automatycznie decyzjach, ewentualnym przesyłaniu danych do krajów trzecich.