Rewizja finansowa

Rewizja finansowa ma za zadanie sprawdzanie sprawozdań finansowych pod względem prawidłowości w obszarze zarządzania finansami. Pomaga ona odróżnić wiarygodne informacje od kreowanych dla potrzeb zniekształcenia sprawozdania finansowego.

Do funkcji rewizji finansowej zaliczamy:
– kontrolną – weryfikacja prawidłowości, rzetelności i zgodności z prawem sprawozdania finansowego;
– informacyjną – wydawanie opinii, raportów oraz informowanie o stanie sprawozdań;
– uwierzytelniającą – analiza poprawności pod względem prawa i stanu faktycznego, wskazanie wszelkich występujących niezgodności;
Za wypełnienie tych funkcji odpowiada biegły rewident.