Rentowność

Wskaźniki rentowności sprzedaży informują nas w jakiej sytuacji jest dane przedsiębiorstwo. Każdy kto prowadzi przedsiębiorstwo wie, że ważne jest inwestowanie pieniędzy w celu osiągnięcia większych lub mniejszych efektów. Im większe nakłady, tym większy efekt. To ja działa przedsiębiorstwo zależy od stosunku efektów otrzymanych z jego działalności do nakładów zainwestowanych w działalność.

I do określenia jasnej sytuacji pomocne są wskaźniki rentowności. Są one równe ilorazowi efektu jaki otrzymujemy do nakładu.
Wr (wsk. Rentowności) = efekt/nakład

Z tego wynika, że wskaźniki rentowności mówią nam o tym, jak efektywnie działa nasze przedsiębiorstwo.

 

Miernik efektywności = zysk
nakład = zainwestowany kapitał, majątek

 

RODZAJE WSKAŹNIKÓW RENTOWNOŚCI

wskaźniki rentowności  sprzedaży– tzn. wskaźniki rentowności handlowej,
wskaźnik rentowności majątku- tzn. wskaźnik rentowności ekonomicznej,
wskaźnik rentowności kapitałów własnych- tzn.  wskaźnik  rentowności finansowej.

Jeżeli zysk odnoszony jest do majątku to wtedy chodzi o rentowność ekonomiczną.
Jeżeli zysk odnoszony jest do kapitałów – rentowność finansowa.
Jeżeli zysk odnoszony jest do przychodów ze sprzedaży – rentowność sprzedaży.

W każdym przedsiębiorstwie wskaźniki będą miały inną wartość. Dlaczego? Ich wartość zależy od rodzaju prowadzonej działalności i warunków funkcjonowania przedsiębiorstwa. I właśnie z tego powodu jeżeli porównuje się te wskaźniki na tle innych przedsiębiorstw ważne jest to, aby porównanie dotyczyło przedsiębiorstw o podobnym charakterze działania.