Rata na ZFŚS do 31 maja!

Pracodawcy zobligowani do tworzenia zakładowego funduszu świadczeń socjalnych mają obowiązek zapłaty pierwszej raty, która musi wynieść co najmniej 75% równowartości odpisu podstawowego.

Zakładowy fundusz świadczeń socjalnych jest przeznaczony na finansowanie działalności socjalnej organizowanej na rzecz osób uprawnionych do korzystania z jego środków oraz na dofinansowanie zakładowych obiektów socjalnych. Pojęcie działalności socjalnej zostało wyjaśnione w art. 1 ustawy o zakładowym funduszu świadczeń socjalnych.

Zobligowani pracodawcy, czyli:
– pracodawcy zatrudniający według stanu na dzień 1 stycznia danego roku co najmniej 20 pracowników w przeliczeniu na pełne etaty (chyba że podjęli decyzję o nieutworzeniu funduszu);
– pracodawcy prowadzący działalność w formie jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych, bez względu na liczbę zatrudnianych pracowników;

Drugi termin raty to 30 wrzesień.

Składki ZUS 2016!

 

porady rachunkowe w Krakowie