Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania

Została powołana Rada do Spraw Przeciwdziałania Unikaniu Opodatkowania, której zadaniem będzie wydawanie opinii dotyczących stosowania klauzuli przeciwko unikaniu opodatkowania.
Radę powołano na podstawie art.119n Ordynacji podatkowej na czteroletnią kadencję.

Z wnioskiem o opinię będzie mógł się zwrócić minister finansów w toku postępowania podatkowego w przypadku unikania opodatkowania. Ponadto gdy minister podejmie w danej sprawie decyzję o zastosowaniu klauzuli, zainteresowana strona będzie mogła w odwołaniu od tej decyzji złożyć wniosek o zasięgnięcie opinii Rady.

Celem działania jest zmniejszenie oszustw podatkowych oraz wyłudzeń.

 

rada-podatkowa