RACHUNKOWOŚĆ ZARZĄDCZA

Ta część rachunkowości służy potrzebom zewnętrznym zarządzania przedsiębiorstwem. Dostarcza danych potrzebnych do podejmowania bieżących decyzji i rozwojowych. Informacje te pomagają podejmować decyzje strategiczne, taktyczne, operacyjne, planistyczne i kontrolne.
Jest ona systemem gromadzenia, agregacji, klasyfikacji, analizy i prezentowania informacji finansowych i niefinansowych wspomagających kierownictwo przedsiębiorstwa w podejmowaniu decyzji i kontroli ich realizacji.

Rachunkowość zarządcza dostarcza kierownictwu niezbędne informacje, dzięki którym podejmowanie decyzji dotyczących działania jednostki jest optymalne.
Nie jest ona taka sama dla każdej firmy. W dużym stopniu jest dostosowana do konkretnego przedsiębiorstwa.

Rachunkowość zarządcza pozwala na:
1. wyjaśnienie pojawiających się wątpliwości,
2. wyszczególnienie problemów, na które firma powinna postawić nacisk,
3. wybór najlepszej metody rozwiązanie problemów,
4. kontrolowanie realizacji planów ,
5. kontrola budżetu przedsiębiorstwa.

Rachunkowość zarządcza ma pomagać w podejmowaniu najważniejszych decyzji dotyczących przedsiębiorstwa.

rachunkowość_zarządcza