Puste faktury? – To naprawdę się nie opłaca!

Puste faktury

Pustymi fakturami nazywa się faktury VAT, które nie odzwierciedlają faktycznego stanu przeprowadzonej operacji gospodarczej i wykazują dostawę towarów lub też usługę, której nie było.

Pomimo, iż zdarzenia wykazane na fakturze nie miały miejsca, podatnik zobowiązany jest do zapłaty podatku VAT w wysokości zawartej na fakturze.

Pracownicy Krajowej Administracji Skarbowej zajmują się rozpoznawaniem i zwalczaniem obrotu tak zwanymi pustymi fakturami. Ich praca polega nie tylko na ograniczaniu działań zorganizowanych grup, ale również pojedynczych przedsiębiorców, którzy posługują się pustymi faktorami w ramach prowadzonej przez nich działalności gospodarczej.

Jakie konsekwencje grożą podatnikowi wystawiającemu puste faktury?

– od 6-8 miesięcy pozbawienia wolności za podrobienie, przerobienie lub używanie faktury jako autentycznej, w celu ustalenia wysokości należności publicznoprawnej, jej zwrotu lub zwrotu innej należności o charakterze podatkowym,
– od 6 miesięcy do lat 8 pozbawienia wolności za wystawienie faktur lub jednej faktury, na zawierającej kwotę należności przekraczającą łącznie 200 000 złotych.
– co najmniej rok pozbawienia wolności za nierzetelne wystawienie faktury lub posługiwanie się takim dokumentem,

Oprócz kary pozbawienia wolności, sąd może na podatników nałożyć karę grzywny w wysokości nawet do 6 000 000 złotych. Ponadto muszą oni pamiętać, że osoby zaangażowane w proceder obrotu pustymi fakturami nie mają możliwości odliczania podatku VAT z „pustej faktury” oraz muszą dokonać zapłaty stawki sankcyjnej w wysokości 100% zawyżenia podatku naliczonego.

Aby uniknąć wyżej opisanych sankcji, przedsiębiorca powinien anulować fakturę jeśli nie ostała ona dostarczona odbiorcy. Jeżeli nie ma możliwości anulowania faktury należy dokonać jej korekty.