PRZEDMIOTOWE ZWOLNIENIE Z VAT

Ogólnie przyjęta jest zasada, że sprzedaż niektórych towarów i usług jest zwolniona z podatku VAT. Przedsiębiorca, który jest zwolniony z VAT nie dodaje ich do kwoty limitu, a VAT-owiec prowadzi sprzedaż mieszaną.
Jeżeli przedsiębiorca kupuje te towary, które są zwolnione z VAT, to nie może go sobie odliczyć.

W 2014 roku ze zwolnienia przedmiotowego korzystają m.in.:
1. Usługi opiekuńcze,
2. Dostawa gotowych posiłków przeznaczonych dla pasażerów, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych posiłków nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia VAT,
3. Dostawa towarów wykorzystywanych wyłącznie na cele działalności zwolnionej z VAT, jeżeli z tytułu nabycia, importu lub wytworzenia tych towarów nie przysługiwało dokonującemu ich dostawy prawo do odliczenia VAT,
4. Wynajmowanie (również dzierżawa) mieszkań na cele mieszkaniowe na własny rachunek,
5. Usługi w zakresie opieki medycznej, służące profilaktyce, zachowaniu, ratowaniu, przywracaniu i poprawie zdrowia, świadczone w ramach wykonywania zawodów: lekarza i lekarza dentysty, pielęgniarki i położnej, medycznych (np. rehabilitant) oraz psychologa,
6. Usługa nauki języków obcych.

MIESZANA SPRZEDAŻ
Często zdarza się tak, że przedsiębiorca prowadzi zarówno sprzedaż usług i towarów opodatkowanych jak i zwolnionych z podatku VAT. Ta sytuacja zmusza przedsiębiorcę do ewidencjonowania zakupów dotyczących wszystkich rodzajów sprzedaży. W tym przypadku VAT rozliczany jest proporcjonalnie, tzn. według stosunku sprzedaży opodatkowanej do wysokości całej sprzedaży uzyskanej przez przedsiębiorcę, czyli VAT odliczany jest w pewnym ustalonym procencie.