Przeciwdziałanie unikaniu opodatkowania!

W niedługim czasie zostanie wprowadzona klauzula przeciw unikaniu opodatkowania. Jej celem jest diagnozowanie i wskazywanie schematów prawno-podatkowych stosowanych tylko i wyłącznie po to, by uniknąć opodatkowania. W najbliższym czasie będzie złożony projekt tych działań.

Wprowadzenie klauzuli ma zapobiegać dokonywaniu sztucznych i niemających uzasadnienia gospodarczego czynności, za pomocą których podatnik próbowałby ominąć przepisy i osiągnąć korzyści podatkowe.

Projekt zakłada, że Minister finansów miałby wydawać tzw. opinie zabezpieczające, które miałyby gwarantować, że określone działania podatnika nie będą ocenione jako unikanie opodatkowania.

klauzula przeciw unikaniu opodatkowania