Przebitkowa forma księgowania

Księgi rachunkowe zapisywane mogą być w różny sposób. Wyróżniamy zarówno techniki ręczne, jak i rachunkowość komputerową. W tym wpisie zajmiemy się jednak jedną z ręcznych technik, a mianowicie formą przebitkową.

Do podstawowych zalet formy przebitkowej można zaliczyć:
– duże możliwości podziału pracy,
– możliwość stosowania nieograniczonej liczny kont,
– zmniejszenie ryzyka popełnienia błędu, ponieważ nie ma potrzeby przenoszenia zapisów z jednego urządzenia księgowego na drugie; ponadto popełniony błąd można łatwo odszukać.

Forma przebitkowa może być dokonywana ręcznie lub za pomocą maszyn księgowych. Polega ona na zastąpieniu zwartych ksiąg luźnymi kartami kontowymi. W ten sposób tworzą się kartoteki, a liczba kont może być dowolna.

Forma przebitkowa swoją nazwę zawdzięcza księgowaniu przez kalkę (czyli przebitkowo).