Program gwarancji de minimis do 31 grudnia 2017 roku!

Została podpisana nowelizacja rozporządzenia w sprawie udzielania przez Bank Gospodarstwa Krajowego pomocy de minimis w formie gwarancji spłaty kredytów.

Program gwarancji de minimis jest zgodny z celami „Planu na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju” jako narzędzie wsparcia potrzeb rozwojowych sektora małych i średnich przedsiębiorców (MŚP), mobilizujące kapitał prywatny i ułatwiające dostęp MŚP do finansowania kredytem bankowym.

Gwarancja de minimis w latach 2013-2017 będzie wynosić około 40,8 mld zł.