Podatki

Prawidłowe oraz przede wszystkim bieżące prowadzenie spraw podatkowych firmy należy do głównych obowiązków danego przedsiębiorcy .

Podatek jest obowiązkowym świadczeniem pieniężnym, które pobierane jest państwo lub jednostkę samorządu terytorialnego bez świadczenia wzajemnego. Pieniądze zbierane z tytułu podatków trafiają odpowiednio do Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy, które dzięki nim mają możliwość inwestowania w infrastrukturę, wojsko, służby mundurowe, oświatę, służbę zdrowia lub inne podobne dziedziny.

Podatki możemy podzielić na:

 • podatki bezpośrednie, a więc te, które zostały nałożone na dochód lub majątek,
 • podatki pośrednie, a więc te, które zostały nałożona na przedmiot spożycia.

Podatki możemy podzielić także ze względu na rodzaje, a więc:

 • podatki dochodowe,
 • obowiązkowe składki ubezpieczeniowe, zdrowotne, itp.
 • opodatkowanie własności,
 • podatki od towarów i usług.

Nasza usługa związana z podatkami obejmuje:

 • bieżące doradztwo podatkowe,
 • przygotowywanie opinii oraz wniosków o indywidualne interpretacje podatkowe,
 • przegląd sytuacji podatkowej w firmie pod kątem identyfikacji ryzyka,
 • wskazanie możliwości usprawnienia procedur oraz rozliczeń podatkowych,
 • doradztwo podatkowe ukierunkowane na optymalizację,
 • udzielenie pomocy w momencie kontroli podatkowej w firmie,
 • pomoc w rozstrzyganiu sporów toczonych z organami podatkowymi,
 • doradztwo oraz pomoc w sporządzaniu rozliczeń podatkowych,
 • pomoc w kwestii ograniczenia ryzyka odpowiedzialności karnej skarbowej za błędne rozliczenia podatkowe.