Podatek detaliczny od września

Już za kilka dni będzie obowiązywał podatek od sprzedaży detalicznej. Opodatkowana zostanie nadwyżka przychodu ze sprzedaży detalicznej ponad 17 mln zł miesięcznie. Suma ta składa się z pełnych należności ze sprzedaży, zaliczek, rat, zadatków oraz przedpłat. Ta kwota nie zawiera należnego podatku VAT.

Jaki cel wprowadzenia podatku?
Podatek zostaje wprowadzony, aby była możliwość wyrównania szans pomiędzy małymi przedsiębiorcami a gigantycznymi firmami handlowymi. Dodatkowym skutkiem wprowadzenia podatku będą wpływy do budżetu Państwa.

Okres rozliczeniowy
Okresem rozliczeniowym będzie miesiąc, a termin złożenia deklaracji za dany miesiąc będzie mijał z 25. dniem miesiąca następnego (jak w VAT-cie).
Podatnicy będą zobowiązani do odprowadzania podatku z momentem, gdy w danym miesiącu ich przychód będzie przekraczał 17 mln zł.

Stawki podatku detalicznego progresywnego:
– 0,8% od nadwyżki przychodu w przedziale od 17 mln zł do 170 mln zł miesięcznie,
– 1,4% od nadwyżki przychodu ze sprzedaży przekraczającej 170 mln zł miesięcznie.

 

podatek detaliczny