Płaca minimalna w krajach UE

Zapewne wiemy już, że obecna płaca minimalna w Polsce wynosi 1850 zł brutto miesięcznie. Co rocznie ulega ona zmianie, dlatego planuje się, iż rok 2017 przynieść ma kwotę minimalną 2000 zł.

Jak ta kwestia wygląda w przypadku pozostałych krajów Unii Europejskiej?

Otóż nie wszystkie kraje posiadają coś takiego jak płaca minimalna. Wyłamuje się obecnie 6 państw – Dania, Włochy, Szwecja, Finlandia, Cypr oraz Austria. Pozostałe 22 krajów posiada płace minimalne wahające się od 194 do 1923 euro miesięcznie. Przepaść jest rzeczywiście ogromna, lecz uwzględnić należy również ceny w takich krajach. Jeśli płaca jest niska, to ceny również. Wysokie ceny są bowiem zazwyczaj w krajach o wysokiej płacy minimalnej. Duża różnica dająca zauważyć się na pierwszy rzut oka nie jest więc aż tak gwałtowna.

Porównajmy więc wynagrodzenia w poszczególnych państwach. Najwyższa płaca minimalna obecnie obowiązuje w Luksemburgu, najniższa natomiast w Bułgarii. Jeśli chodzi o Polskę, to po przeliczeniu dane wskazują na 417,5 euro miesięcznie. Wyżej od nas w tabeli klasyfikują się między innymi państwa takie jak Słowenia, Grecja, Portugalia, Belgia, Holandia oraz oczywiście Niemcy.placa_minimalna