PIT – 8C do końca lutego!

Każdy, kto jest zobligowany do złożenia deklaracji PIT-8C musi się pośpieszyć. Do końca lutego musi zostać złożona deklaracja informująca o przychodach od których podmiot dokonujący ich wypłaty nie pobiera zaliczki na podatek.

Kto ma obowiązek sporządzić tą deklarację?

Podmioty, które wypłacały w 2015 r. przychody, od których nie miały obowiązku pobrania zaliczki na podatek, tj.:
– przychody z innych źródeł. Przychody te należy wykazać w części D informacji PIT-8C;
– przychody z odpłatnego zbycia papierów wartościowych. Przychody te należy wykazać w części F informacji PIT-8C;

Ten rodzaj deklaracji muszą także sporządzić podmioty, które w 2015 r. wypłacały stypendia zwolnione z podatku na podstawie art. 21 ust. 1 pkt 40b updof.

złóż deklaracje PIT 8C