Pełnomocnictwo ogólne w sprawach podatkowych od lipca

Wraz z 1 lipca bieżącego roku wejdą w życie przepisy mówiące o pełnomocnictwie ogólnym. W związku z wprowadzeniem pełnomocnictwa ogólnego przestanie obowiązywać zasada, że pełnomocnictwo składa się w organie podatkowym dopiero wtedy, gdy toczy się sprawa, a nie po wszczęciu postępowania.

Już za niecały miesiąc płatnik będzie miał możliwość wyznaczenia jako pełnomocnika ogólnego biuro rachunkowe lub doradcę podatkowego, którego upoważni do działania w swoim imieniu we wszystkich sprawach podatkowych oraz w innych sprawach należących do właściwości organów podatkowych lub organów kontroli skarbowej.
Za pełnomocnika ogólnego strony w sprawach podatkowych będzie się uznawało także kuratora wyznaczonego przez sąd na wniosek organu podatkowego.

Ważne jest to, że pełnomocnictwo ogólne oraz zawiadomienie o jego zmianie, odwołaniu lub wypowiedzeniu będzie zgłaszał mocodawca, wyłącznie w formie dokumentu elektronicznego.

udzielenie pełnomocnictwa porady podatkowe