Pełna księgowość – najważniejsze terminy

Prowadząc księgowość w dowolny sposób, należy pamiętać o ważnych terminach księgowych. Dotyczą one między innymi przelewania zaliczek na podatek dochodowy czy składek na ubezpieczenia społeczne i zdrowotne.

Prowadzenie pełnej rachunkowości, które dotyczy coraz większej liczby przedsiębiorców, także wiąże się z pamiętaniem o terminach księgowych. Są one trochę inne i warto się z nimi dobrze zaznajomić. Oto one:
– do 10 każdego miesiąca – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Fundusz Pracy, gdy przedsiębiorca nie zatrudnia się pracowników,
– do 15 każdego miesiąca – składki na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne Fundusz Pracy, gdy przedsiębiorca zatrudnia się pracowników,
– do 20 każdego miesiąca – zaliczka po dodatek dochodowy od osób prawnych, zaliczka na podatek dochodowy pracowników,
– do 25 każdego miesiąca lub kwartału – podatek VAT,
– do 31 marca – deklaracja CIT-8 z załącznikami.