Odliczenia od podatku CIT

Odliczeń od podatków może być kilka.Przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą jako osoby prywatne mogą odliczać część zapłaconej składki zdrowotnej, podobnie jak pracownicy na umowach o pracę czy czasami przy umowach cywilnoprawnych.W przypadku osób prawnych odliczenia od podatku nie są już tak liczne. Spółki takie jak spółka z o.o. czy akcyjna moga odliczyć od swojego podatku następujące rzeczy:

  • darowiznę na cele pożytku publicznego czy kultu religijnego,
  • stratę z lat ubiegłych.

W przypadku odliczania od CIT darowizn należy pamiętać, że:

  • muszą to być darowizny na cele pożytku publicznego lub kultu religijnego,
  • darowiznę można odliczyć tylko do wysokości 10 % dochodu i nie więcej.

W przypadku odliczania od podatku CIT strat z lat ubiegłych obowiązuje zasada, że:

  •  stratę można odliczyć tylko w ciągu kolejnych 5 latach,
  • wartość odliczanej straty w ciągu danego roku podatkowego nie może być większa niż 50% całej wartości straty.

Od niedawna firmą realizującym programy badawczo-rozwojowe przysługuje możliwość odliczenia 50% wydatków na nowe technologie. Jednak w tym celu trzeba spełnić dodatkowe warunki.