O TYCH FAKTURACH MUSISZ WIEDZIEĆ WIĘCEJ!

Jeżeli w firmie dokonywane są różne transakcje czy to zakupu czy sprzedaży to przedsiębiorca wie, że faktury są nieodzownym elementem w prowadzeniu działalności. Wymieniam 3 rodzaje faktur, które przedsiębiorca powinien znać niezależnie od tego czy sam zajmuje się księgowością, czy korzysta z biura rachunkowego.

Pierwszą fakturą, na którą należy zwrócić uwagę jest faktura standardowa. Jest to najpopularniejszy rodzaj faktury, którego celem jest potwierdzenie sprzedaży towaru lub wykonanie usługi – wystawiany przed przedsiębiorców.
Odbiorca: osoba fizyczna lub osoba prawna
Wystawienie: do 15 dni od końca miesiąca, w którym została wykonana usługa lub dostarczony towar.
Treść:
* dane stron transakcji (imiona i nazwiska, adresy, numery NIP),
* numer,
* datę wystawienia,
* datę dokonania lub zakończenia dostawy towaru albo wykonania usługi – ale tylko w sytuacji, gdy różni się od daty wystawienia,
* nazwę towaru lub usługi oraz ilość / liczbę towaru lub zakres wykonanej usługi,
* cenę netto, stawkę i kwotę VAT oraz cenę brutto.
Rok 2014 zobowiązał także przedsiębiorców zwolnionych z VAT do wystawiania tego rodzaju faktur.

Drugą fakturą jest faktura korygująca, która wystawiana jest w przypadku popełnienia błędu przez przedsiębiorcę, po udzieleniu rabatu lub w przypadku zwrócenia towaru przez klienta.
Kto może wystawić ten rodzaj faktury? Tylko wystawca faktury pierwotnej.
Treść:
* właściwą nazwę – „faktura korygująca” lub „korekta”,
* numer i datę wystawienia korekty,
* niektóre dane widniejące na fakturze pierwotnej (m.in. numer, datę wystawienia, nazwę towaru lub usługi),
* przyczynę korekty,
* prawidłową treść.

Trzecią fakturą jest faktura zaliczkowa wystawiana w przypadku pobrania zaliczki przed wykonaniem usługi lub dostarczeniem towaru.
Wystawienie: do 15. dnia miesiąca, w którym otrzymana została część lub całość pieniędzy od nabywcy
lub
faktura może być wystawiona także przed otrzymaniem zaliczki
WAŻNE:
Od roku 2014 obowiązek podatkowy VAT powstaje w momencie otrzymania zaliczki.

faktury