NOWE WYSOKOŚCI SKŁADEK!

Wraz z lipcem bieżącego roku zaczną obowiązywać nowe wysokości składek z Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych. Jaka będzie wysokość składek? Kiedy one będą obowiązywać?

Nowe rozporządzenie Prezesa ZUS dotyczy wysokości odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego oraz wysokości wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie za I kwartał 2015 r.

Kiedy będą obowiązywać nowe składki?
Od 1 lipca do 30 września tego roku będziemy mieli obowiązek dostosowania się do nowych wysokości składek podanych przez Prezesa ZUS.

Ile wynoszą składki?
1. Wysokość odsetek należnych z tytułu nieprzekazania w terminie składek do otwartego funduszu emerytalnego wynosi 4,51%.
2. Wysokość wskaźnika kwartalnej waloryzacji składek na ubezpieczenie emerytalne i odsetek za zwłokę zewidencjonowanych na subkoncie, za I kwartał 2015 r. wynosi 101,22%.

 

porady księgowe Kraków