Niezatwierdzone sprawozdanie finansowe – dlaczego?

Ustawa o Rachunkowości jasno określa co powinno zostać zawarte we właściwie sporządzonym sprawozdaniu finansowym. Co jeśli Twoje sprawozdanie nie zostało zatwierdzone? Co jest tego powodem?

Czynnikiem powodującym niezatwierdzenie sprawozdania finansowego jest brak obowiązkowych podpisów wszystkich członków zarządu.

Ustawa o Rachunkowości jasno nakazuje podpisów członków zarządu, jeśli jednak osoby tego nie zrobiły, to mają obowiązek pisemnych oświadczeń wyjaśniających takie postępowanie. Każdy członek zarządu jest zobligowany do sprawdzenia rzetelności sprawozdania finansowego.

Należy więc pamiętać, aby sporządzone sprawozdanie finansowe było zgodne z przepisami Ustawy o Rachunkowości, ponieważ to uchroni nas od dodatkowych załatwień oraz problemów.

 

sprawozdanie finansowe