Na temat inwentaryzacji

Spis z natury, bądź inaczej inwentaryzacja jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Nie może zostać to zrobione według osobistych zasad przedsiębiorcy, ponieważ muszą zostać spełnione pewne warunki, aby dokument ten mógł zostać uznany za prawidłowy.

W związku z tym, sporządzając spis z natury, należy pamiętać o elementach takich, jak:

1. TERMIN
Musi zostać wykonany do 31 grudnia każdego roku. Ważne jest to, iż może on zostać sporządzony wcześniej, aczkolwiek przez pozostałe dni do końca roku zabronione jest wykonywanie zmian magazynowych (zakupów, sprzedaży itp.)

2. CZĘŚCI SKŁADOWE SPISU, do których zaliczamy:
– towary handlowe,
– podstawowe i pomocnicze surowce,
– produkty w trakcie wytwarzania,
– materiały niezbędne do wykonania usługi,
– produkty gotowe do sprzedaży,
– odpady o wartości do określonej kwoty.

W sytuacji, gdy przedsiębiorca nie posiada tego typu zapasów, w książeczce podatkowej musi wpisać 0.

3. CEL
Niezwykle ważne jest to, aby odpowiednio zaplanować swoje zakupy, ponieważ w momencie, gdy w trakcie roku nie będzie możliwości się ich pozbyć, będziemy musieli wykreślić je z kosztów, co z kolei wiążę się z zapłaceniem od nich podatku dochodowego.