Na czym polega metoda kasowa?

Jedną z metod rozliczania podatku VAT, obok memoriałowej, jest metoda kasowa, uważana za znacznie korzystniejszą.

Podczas stosowania tej metody, obowiązek rozliczenia podatku VAT następuje dopiero po otrzymaniu zapłaty od Klienta, a nie w momencie dostarczenia produktu, czy wykonania usługi. Działanie to, pozwala więc na zachowanie płynności finansowej. Przedsiębiorca nie musi zatem korzystać z własnych środków finansowych, w razie gdy Klient opóźnia się z uregulowaniem płatności. Obowiązek podatkowy pojawia się w tej metodzie w momencie zapłaty. Jeżeli abonent nie jest zarejestrowany jako czynny podatnik VAT, wtedy obowiązek podatkowy musi pojawić się nie później niż 180 dni od wydania towaru/usługi. Metoda kasowa kierowana jest do “małych podatników”. Należą do nich firmy, których wartość sprzedaży w minionym roku podatkowym nie przekroczyła 1,2 mln euro.

Ten rodzaj metody nie jest zalecany jednak tym “małym podatnikom”, którzy mają problemy z płynnością finansową i nie regulują terminowo swoich zobowiązań względem dostawców, gdyż VAT z faktury zakupowej można odliczyć tylko wtedy, gdy zapłaci się sprzedawcy.