METODY AMORTYZACJI

Amortyzację, czyli zużycie środków trwałych możemy obliczyć na kilka sposobów. Wybór metody obliczenia amortyzacji nie jest obojętny, więc trzeba zastosować się do obowiązujących reguł, które mówią o tym, dla kogo jest dana metoda. O czym należy pamiętać? 

METODA LINIOWA/RÓWNOMIERNA/PROPORCJONALNA

Celem tej metody jest odpisywanie stałej raty takiego samego samego odsetka wartości środka trwałego .
ZASADA: zużycie środka trwałego i utrata jego wartości jest taka sama w każdym okresie.

METODA DEGRESYWNA – malejąca

Ten sposób obliczania odpisów amortyzacyjnych polega na zastosowaniu odpowiedniego współczynnika podwyższającego. W metodzie degresywnej odpisy zmniejszają się do czasu, aż odpisy będą równać się wartości odpisów w metodzie liniowej. Następnie należy przejść na metodę liniową.
ZASADA: zużycie środka trwałego, szczególnie zmniejszenie jego wartości, jest największe w początkowym okresie jego używania.

METODA PROGRESYWNA – rosnąca

ZASADA: zużycie środka trwałego i utrata jego wartości wraz z upływem czasu zwiększa się.

LIKWIDACJA ŚRODKA TRWAŁEGO! Dowiedz się więcej. 

 

metody amortyzacji