Kto zobowiązany jest do zgłoszenia się jako płatnik VAT UE?

W tym poście przedstawiamy kryteria, jakie zobowiązują przedsiębiorstwa do zgłoszenia się jako podatnicy VAT UE. Zapraszamy do zapoznania się z nimi!

I. Dla podatników VAT – do zgłoszenia się jako podatnik VAT UE zobowiązuje prowadzenie WDT (wewnątrzwspólnotowej dostawy towarów) lub WNT (wewnątrzwspólnotowego nabycie towarów).
II. Dla podmiotów nie będących płatnikami VAT – do zgłoszenia się jako podatnik VAT UE zobowiązuje przekroczenie wartości 50 000 złotych WNT.
III. Obowiązkowe zgłoszenie się jako podatnik VAT UE obowiązuje również:

  • osoby, które nabywają usługi, dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub miejsce zamieszkania,
  • osoby, które świadczą usługi (dla podatników VAT UE lub osób prawnych niebędących podatnikami, ale zidentyfikowanych na potrzeby VAT UE; dla których miejsce świadczenia (kraj opodatkowania) zostało określone w kraju, w którym nabywca ma siedzibę, stałe miejsce działalności lub miejsce zamieszkania; są to usługi inne niż zwolnione od podatku od wartości dodanej lub opodatkowane stawką 0 proc. (dla których zobowiązanym do zapłaty podatku od wartości dodanej jest usługobiorca).