Księgowość

Prowadzenie księgowości to obowiązek każdego przedsiębiorcy, który liczy na szybki i sprawny rozwój własnej działalności oraz sukces .

Nie da się ukryć faktu, iż księgowość stanowi jeden z fundamentów prawidłowego prowadzenia działalności gospodarczej. Jest ona zadaniem, które wchodzi w skład ogólnej rachunkowości. Chcąc ująć to bardziej precyzyjnie – księgowość jest częścią rejestracyjną rachunkowości.

Liczne obowiązki związane z prowadzeniem w firmie księgowości nie należą do prostych, a wręcz przeciwnie – często sieją strach w osobach, które planują założenie własnej działalności gospodarczej. Prowadzenie księgowości w głównej mierze związane jest z dokumentowaniem wszelkiego rodzaju zdarzeń gospodarczych, które miały miejsce w danym przedsiębiorstwie. Należy także gromadzić informacje na temat zachodzących zmian w majątku firmy oraz źródłach jego pochodzenia.

Czym jest konto księgowe?

Według ogólnodostępnej definicji konto księgowe jest urządzeniem ewidencyjnym bardzo charakterystycznym dla księgowości, które ma służyć ujmowaniu wszystkich operacji gospodarczych. Otóż wszystkie operacje gospodarcze, które zostały zapisane na koncie, podlegają sumowaniu, tworząc tym samym obroty danego konta, a więc sumę zapisów znajdujących się po jednej stronie danego konta.

Formy i techniki księgowości

Pierwszą z dostępnych technik prowadzenia księgowości jest forma ręczna, którą podzielić można na trzy rodzaje form, a więc:

  • formę tabelaryczną, która wiążę się z prowadzeniem księgi dziennik-główna, która łączy w sobie dwa urządzenia księgowe, a więc dziennik oraz zbiór kont syntetycznych,
  • formę przebitkową, która może być wykonywana ręcznie lub za pomocą odpowiedniej maszyny księgującej; forma ta charakteryzuje się tym, iż zwarte księgi zastępuje się luźnymi kartami kontowymi, które razem tworzą kartoteki,
  • formę rejestrową, która zastosowanie znalazła głównie w operacjach masowych; podstawowym urządzeniem księgowym jest rejestr, który doskonale odzwierciedla cały przebieg danej operacji gospodarczej zaistniałej w danym czasie.

Kolejną dostępną techniką jest technika maszynowa i komputerowa, która zapewnia nowoczesny system, służący do podejmowania decyzji pod względem szczegółowości, szybkości oraz formy przekazu uzyskanych informacji do odpowiednich użytkowników.

Zakres usług, które mogą Państwo znaleźć w ofercie firm takich, jak nasza, najczęściej obejmuje:

  • prowadzenie ksiąg rachunkowych,
  • prowadzenie podatkowej księgi przychodów i rozchodów (KPiR),
  • nadrabianie zaległości księgowych oraz podatkowych,
  • prowadzenie spraw podatkowych danej firmy.