Księgowi bez certyfikatu!

Obecne przepisy mówią o tym, że w biurze rachunkowym muszą pracować osoby z certyfikatem księgowego albo z tytułem doradcy podatkowego bądź biegłego rewidenta. Jednak nowelizacja przepisów wprowadza kilka istotnych zmian w zawodzie księgowych, z którymi warto się zapoznać. 

Nowe przepisy wprowadzą zmiany, które wyeliminują certyfikat księgowego. Po wejściu tych przepisów w życie absolwent po ukończeniu studiów będzie mógł zostać księgowym. Celem tych działań jest ułatwienie młodym ludziom wejścia na rynek pracy.

Usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych będzie mogło być wykonywane przez każdą osobę posiadającą zdolność do czynności prawnych, która nie była karana za ściśle określone przestępstwa.

Certyfikat księgowego lub świadectwo kwalifikacyjne wymagane będzie na stanowisku głównych księgowych sektora finansów.

Na rynku nadal działać będzie usługowe prowadzenie ksiąg rachunkowych. Osoby wykonujące ten rodzaj usług będą zobowiązane do zawarcia umowy ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej za szkody wyrządzone w związku z prowadzoną w tym zakresie działalnością.

Doradztwo podatkowe w nowych przepisach
Na osobach nie posiadających odpowiednich uprawnień do prowadzenia ksiąg podatkowych i innych ewidencji do celów podatkowych oraz sporządzających zeznania i deklaracje nie będzie obowiązku wykupienia polisy. Obowiązek ten spoczywał będzie tylko na doradcach podatkowych, adwokatach, radcach prawnych oraz biegłych rewidentach.

Kim jest doradca prawny? Dowiedz się więcej!

 

biuro rachunkowe