KSIĘGI RACHUNKOWE – REKLAMACJA

Wraz z dniem 1 stycznia br. weszły w życie nowe przepisy dotyczące sposobu wstawiania faktur korygujących. Zmienione zostały także wymogi związane ze sprzedażą ewidencjonowaną przy użyciu kas fiskalnych.

REKLAMACJA – ewidencja księgowa
Z reklamacją mamy do czynienia wtedy, gdy nabywca zgłasza do dostawcy towaru, producenta, wystawcy usługi lub towaru skargę na złą jakość nabytego towaru lub wykonanej usługi. Często po takim zgłoszeniu towar jest wymieniany lub naprawiany na koszt sprzedającego. Naprawa dokonywana jest z tytułu rękojmi lub gwarancji, które opisane są w Kodeksie cywilnym lub w ustawie o szczególnych warunkach sprzedaży konsumenckiej oraz o zmianie kodeksu cywilnego. Towar po zgłoszeniu skargi może zostać zwrócony, wymieniony, sprzedany po obniżonej cenie lub naprawiony. Wymienione zdarzenia podlegają różnemu ujęciu w księgach rachunkowych sprzedawcy.

GDY TOWAR ZOSTAJE ZWRÓCONY…
Klient zgłasza reklamacje towaru i zostaje ona uwzględniona przez sprzedawcę. W takiej sytuacji sprzedawca powinien wystawić fakturę korygującą sprzedaż. Obniżenie podstawy opodatkowania dokonuje się wtedy, gdy podatnik posiada potwierdzenie otrzymania faktury korygującej przez nabywcę towaru lub wykonanie usługi, dla którego faktura została wystawiona. Uzyskanie potwierdzenia otrzymania przez nabywcę towaru lub usługobiorcę faktury korygującej po terminie złożenia deklaracji podatkowej za dany okres rozliczeniowy uprawnia podatnika do uwzględnienia faktury korygującej za okres rozliczeniowy, w którym potwierdzenie to uzyskano.