Księgi podatkowe prowadzone w formie elektronicznej

Podatnicy będący osobami fizycznymi do końca 2018 roku podczas przesyłania ksiąg podatkowych zamiast podpisu elektronicznego bądź podpisu e-PUAP mogą wykorzystywać zestaw danych uwierzytelniających opartych na danych wykazanych w złożonych zeznaniach podatkowych.

Obowiązek elektronicznego udostępniania organom podatkowym ksiąg podatkowych na żądanie tych służb wynika z ordynacji podatkowej. Do końca czerwca bieżącego roku mikro, mali i średni przedsiębiorcy nie mają obowiązku przekazywania ksiąg podatkowych w formie elektronicznej. Na 1 lipca 2018 roku ma żądanie również te podmioty muszą przekazać księgi w odpowiednim formacie elektronicznym.

Rozporządzenie Ministra Finansów z 2 lutego zmienia rozporządzenie w sprawie sposobu przesyłania ksiąg podatkowych za pomocą środków komunikacji elektronicznej.