Księgi handlowe, czyli pełna księgowość

Księgi handlowe, czyli prowadzenie pełnej księgowości przeznaczone jest przede wszystkim dla spółek handlowych, którymi są spółka z o.o. i akcyjna. Zobowiązane są ją także prowadzić spółki komandytowe i komandytowo-akcyjne. Dotyczy to także spółek cywilnych, jawnych, partnerskich, pod warunkiem, że ich dochody netto za poprzedni rok wyniosły lub przekroczyły 1 200 000 euro.

Wszyscy zobowiązani do prowadzenia ksiąg rachunkowych, muszą dokładnie rejestrować wszystkie operacje finansowe i gospodarcze przedsiębiorstwa, jej zobowiązania i należności. Sytuacja finansowa firmy musi być jasna i zrozumiała, by można było ocenić jej sytuację majątkową. W księgach handlowych zawarty powinien być rachunek zysków i strat oraz inne dodatkowe informacje dotyczące naszego przedsiębiorstwa.

Prowadzenie ksiąg handlowych obejmuje przede wszystkim prowadzenie rejestrów zakupu i sprzedaży. Ważne jest także sporządzanie deklaracji podatkowych oraz deklaracji ZUS. Oprócz tego należy przygotowywać przelewy do ZUS i Urzędu Skarbowego, a także szereg sprawozdań m.in.: do Urzędu Statystycznego oraz rocznych sprawozdań zysków i strat. Pod koniec roku ważne są także zeznania roczne na podstawie sporządzonych już wpisów do księgi handlowej.

Takie księgi handlowe możemy prowadzić zarówno w sposób tradycyjny, czyli na specjalnych drukach, jak i za pomocą specjalnie do tego przygotowanych programów komputerowych, których na rynku jest już bardzo dużo.

Prowadzenie pełnej księgowości firmy to zadanie nie należące do najłatwiejszych, dlatego warto skorzystać z pomocy fachowców, którzy się tym wszystkim zajmą.