Krótszy okres przechowania akt pracowniczych

Nowy projekt zakłada skrócenie czasu przechowywania akt pracowniczych. Dodatkową zmianą jest to, że dokumenty będą mogły być przechowywane w formie elektronicznej.

O ile zostanie skrócony czas?
Przechowywanie dokumentacji kadrowo-płacowej zostanie skrócone z 50 do 10 lat.
Wymogiem do wprowadzenia tych zmian jest to, że ZUS będzie miał obowiązek gromadzenia informacji potrzebnych do ustalenia i przyznania świadczenia z ubezpieczenia społecznego w takim zakresie, aby ubezpieczony miał zagwarantowane bezpieczeństwo otrzymania wybranego świadczenia oraz prawidłowego ustalenia jego wysokości.

Elektroniczne akta pracownicze
Celem wprowadzanych zmian jest zmniejszenie kosztów związanych z długotrwałym papierowym przechowywaniem. Z tego powodu możliwe będzie przechowywanie dokumentacji pracowniczej w formie elektrofonicznej.

Zaproponowano, aby zmiany weszły w życie 1 stycznia 2018 r.