Kredyt inwestycyjny dla firm

Jeżeli przedsiębiorstwo chce się rozwijać, to potrzebuje do tego pieniędzy. Niestety nie każda firma jest w tak dobrej sytuacji finansowej, że w każdej chwili może sfinansować każdy cel, który chce zrealizować. Dla tych firm, które pragną rozwinąć swoją firmę lecz nie posiadają wystarczającej ilości środków na ratunek rusza kredy inwestycyjny.

Kredyty inwestycyjne najczęściej wykorzystywane są, aby powiększyć lub stworzyć nowe środki majątku trwałego. Skutkiem takich działań ma być zwiększenie zysków przedsiębiorstwa.

Jaki czas na spłatę?
Nie jest on ściśle określony, gdyż zależy od okresu amortyzacji środków trwałych.
KREDYT ŚREDNIOTERMINOWY → od 1 do 3 lat
KREDYT DŁUGOTERMINOWY → powyżej 3 lat

Otrzymanie  takiego kredytu nie jest takie łatwe. Kredytobiorca starając się o ten rodzaj kredytu musi podać w jaki sposób wykorzysta otrzymane pieniądze oraz na jaki cel je przeznaczy.

PODZIAŁ KREDYTU INWESTYCYJNEGO ZE WZGLĘDU NA PRZEZNACZENIE:
1. na wyposażenie → zakup nowych urządzeń, unowocześnienie starych, budowa lub zakup np. magazynów
2. na restrukturyzację → przeznaczenie środków na zmiany wymagane wewnątrz przedsiębiorstwa, aby osiągnąć płynność finansową
3. zakup nowych środków trwałych lub ich budowa od podstaw.

Najczęściej przedsiębiorcy sięgający po ten rodzaj kredytu wykorzystują go na finansowanie aktywów trwałych. Możliwością wykorzystania kredytu inwestycyjnego jest także zakup papierów wartościowych, akcji, obligacji lub udziałów.
Przedsiębiorstwo chcące otrzymać kredyt inwestycyjny musi wykazać zdolność do spłaty kredytu oraz potwierdzenie zabezpieczenia w przypadku niewypłacalności kredytobiorcy.
Kredyt maksymalnie może być przyznany na 8 lat.

 

kredyt dla firm