KPiR – wyższy limit od 2017 roku!

Od 2017 roku ma wzrosnąć limit przychodów do którego podatnicy podatku dochodowego od osób fizycznych mogą prowadzić podatkowe księgi przychodów i rozchodów (pkpir) zostanie podniesiony do 2.000.000 euro

Celem zmian jest ułatwienie przedsiębiorcom prowadzenia firmy. Będą mogli oni zaoszczędzić także na obszarze obsługi księgowe, ponieważ koszty prowadzenia pełnej księgowości są ok. 5-krotnie wyższe niż koszt prowadzenia podatkowej księgi przychodów i rozchodów.

Nowe przepisy oznaczają, że od 2017 roku w przypadku podatników podatku od osób fizycznych obowiązkowe przejście z pkpir na księgi rachunkowe, prowadzone zgodnie z ustawą o rachunkowości, będzie miało miejsce dopiero po przekroczeniu limitu przychodów w wysokości 2.000.000 euro.

porady rachunkowe