KAPITAŁY WŁASNE

Do założenia działalności gospodarczej potrzebne jest wniesienie wkładu własnego, który od momentu jego wniesienia stanowi równowartość aktywów przedsiębiorstwa. Ta czynność jest pierwszym krokiem do powstania kapitału własnego. Od tej chwili przedsiębiorstwo może śmiało korzystać z tych środków.

Zwrot kapitałów własnych następuje w przypadku likwidacji firmy.
Fundusz własny jest dla przedsiębiorstwa stałym źródłem finansowania, zabezpieczeniem w przypadku zagrożenia utraty płynności finansowej oraz potwierdzeniem wypłacalności względem wierzycieli. Jest on także potwierdzeniem dla banku, że dana firma może wziąć kredyt, który później uda jej się spłacić.
To w jaki sposób mają być tworzone kapitały własne zależy od formy charakteru działalności.

Kapitały własne dzielimy na:

kapitały (fundusze) powierzone – wkłady finansowe lub rzeczowe (aporty) właścicieli firmy,
kapitały (fundusze) samofinansowania – powstają z kolei z osiągniętego zysku zatrzymanego w firmie bądź innych źródeł charakterystycznych dla danej działalności.

Kapitały własne powierzone w zależności od formy własności mają różne nazwy:

w spółce akcyjnej – kapitał akcyjny
w spółce z o.o. – kapitał udziałowy (zakładowy)
w spółce cywilnej – kapitał właściciela
w spółdzielni – fundusz udziałowy
w przedsiębiorstwach państwowych – fundusz założycielski.

kapitał