Kadry i płace

Dział kadr i płac w każdym przedsiębiorstwie odgrywa bardzo ważną rolę w dążeniu do obranych wcześniej celów .

Usługi, które także należy identyfikować z obowiązkiem prowadzenia księgowości jest także działanie w obrębie kadr i płac, które ściśle rzecz ujmując, związane są głównie z naliczaniem oraz wypłatą wynagrodzeń dla pracowników. Jednak, aby dział ten mógł prawidłowo funkcjonować, firmy opracowują zakładowe regulaminy pracy, wynagrodzenia funduszu świadczeń socjalnych, a także inne równie ważne kwestie związane z wynagrodzeniami dla pracowników. Zatem należy pamiętać, iż temat biur rachunkowych wiążę się również z płacami.

Usługi, które mogą być oferowane przez biuro rachunkowe, obejmują:

  • sporządzanie list płac dla pracowników oraz zleceniobiorców,
  • obliczanie wynagrodzeń oraz potrącanie składek,
  • wyliczanie składek , które należy przeznaczyć do ZUS-u,
  • sporządzanie oraz wysyłanie do ZUS-u dokumentów rejestrowania lub wyrejestrowywania pracowników,
  • sporządzanie, a następnie przesyłanie do ZUS-u miesięcznych deklaracji rozliczeniowych,
  • naliczanie podatku dochodowego dla zatrudnionych pracowników,
  • sporządzanie deklaracji PIT dla pracowników oraz rocznej deklaracji PIT-4R.