Jakie warunki muszą spełnić elektroniczne faktury?

W obrocie gospodarczym coraz częściej spotykać się można z fakturami elektronicznymi. Aby faktura w formie elektronicznej była zgodna z przepisami musi nie tylko zawierać wymagane dane, jak nazwa kontrahenta, ale także spełniać poniższe kryteria:

Autentyczność pochodzenia, którą rozumie się jako brak wątpliwości co do autentyczności pochodzenia dokumentu oraz jego wystawcy.

Integralność treści czyli zapewnienie dokumentowi takiej formy, która nie pozwoli na zmienienie jego danych.

Czytelność informacji oznaczającą klarowność w przedstawieniu wszystkich danych.

Wystawiając faktury elektroniczne należy koniecznie wrócić uwagę na zasadę, zgodnie z którą trzeba uzyskać zgodę od klienta na otrzymanie dokumentu w takiej formie. Przedsiębiorca musi także mieć pewność, że wysłana faktura w formie elektronicznej zostanie odebrana, zaakceptowana oraz opłacona.