Interpretacja – zwolnienie podmiotowe VAT

Z dniem 9 kwietnia została wyjaśniona sprawa dotycząca zwolnienia podmiotowego z VAT oraz obowiązku prowadzenia ewidencji przy zastosowaniu kas rejestrujących, wobec podmiotów wykonujących m.in. usługi związane z obsługą rachunkowo – księgową za pomocą interpretacji ogólnej. O czym ona mówi? 

Po co?

Czynnikiem powodującym potrzebę wydania interpretacji były wątpliwości dość sporej liczby osób w związku z nowelizacją przepisów stawy z dnia 5 lipca 1996 r. o doradztwie podatkowym dokonanej ustawą z dnia 9 maja 2014 r. o ułatwieniu dostępu do wykonywania niektórych zawodów regulowanych.

O czym mówi interpretacja?

Należy pamiętać o tym, że w sytuacji, gdy podmiot świadczy wyłącznie usługi prowadzenia ksiąg  rachunkowych, ksiąg  podatkowych i  innych ewidencji do celów podatkowych lub też sporządzania (wypełniania)  zeznań i deklaracji podatkowych ma on możliwość skorzystania ze zwolnienia podmiotowego w VAT – obowiązek rejestrowania zdarzeń przy pomocy kasy fiskalnej powstaje na zasadach ogólnych.

Jeżeli podatnicy chcą wrócić do zwolnienia podmiotowego od 1 maja br. to są oni zobowiązania do powiadomieniu o tej decyzji odpowiedni urząd skarbowy.

 

porady_prawne_i_ksiegowe