Fuzja przedsiębiorstw

Zastanawiasz się w jaki sposób łączą się firmy i jaki mają w tym cel? Proces ten profesjonalnie nazywa się fuzją i posiada trzy podstawowe rodzaje, których przedstawienie doskonale powinno objaśnić czym motywują się przedsiębiorcy przy łączeniu swoich działalności gospodarczych.

Fuzja pozioma to proces połączenia się takich firm, które działają w tej samej branży i które zajmują się powstawaniem takiego samego, bądź bardzo podobnego produktu. Celem takiego działania jest optymalizacja kosztów oraz zwiększenie siły rynkowej przedsiębiorstwa. Przeciwko takiej fuzji opowiadają się często osoby przeciwne zmonopolizowaniu rynku.

Fuzja pionowa nie wzbudza już takich kontrowersji jak pozioma. Polega ona na połączeniu się przedsiębiorstw, które zajmują się kolejnymi etapami powstawania jednego produktu. Dzięki temu firma zyskać może większą kontrolę nad etapami produkcji.

Fuzja konglomeratowa to ostatnia z wymienianych. Ma ona miejsce w sytuacji, gdy siły połączą firmy działają w zupełnie innych branżach. Następuje wtedy dywersyfikacja asortymentu oraz utworzenie wielobranżowego konglomeratu.