EWIDENCJA ŚRODKÓW TRWAŁYCH

Każdy przedsiębiorca ma pojęcie o tym, że temat księgowości w firmie jest bardzo rozbudowany. Księgowość to pojęcie bardzo szerokie, które idzie w parze z firmą i jej obowiązkami. Jednym z takich księgowych obowiązków jest ewidencja środków trwałych. Środki trwałe ujmuje się w księgach rachunkowych według wartości początkowej (cena nabycia lub koszt wytworzenia). Jeżeli jednak mamy na myśli środki trwałe, które zostały nam podarowane, to wycenia się je według ceny rynkowej.

Wartość początkowa środków trwałych musi być pomniejszona o odpisy amortyzacyjne lub umorzeniowe. Odpisy ewidencjonowane są oddzielnie.

Wykorzystywane w firmie środki trwałe muszą być wpisane do księgi inwentarzowej.

Każdy środek powinien mieć swoją kartę ewidencyjną zawierającą:
1. datę wprowadzenia do ewidencji,
2. opis techniczny,
3. wartość początkową,
4. dotychczasowe umorzenie,
5. zmiany wartości,
6. miejsce użytkowania,
7. numer inwentarzowy.

Początek roku obrotowego zobowiązuje również do tworzenia tabel umorzeniowych/amortyzacyjnych informujących o wysokości odpisów z tytułu zużycia środków trwałych oraz wartości początkowej środka trwałego stawki amortyzacyjnej, dotychczasowego umorzenia, umorzenia w danym roku i wartości na koniec roku.

 Ewidencja księgowa – dokumenty:
* przyjęcie środka trwałego → OT
* likwidacja środka trwałego – LT
* przekazanie/ przyjęcie środka trwałego – PT
* zmiana miejsca użytkowania – MT

 

ewidencja środków trwałych