Elektroniczne zwolnienia lekarskie 2016

W okresie od stycznia bieżącego roku do grudnia 2017 roku zaświadczenia lekarskie dla osób ubezpieczonych w KRUS mogą być wystawiane w formie elektronicznej.
Od stycznia 2018 roku zaświadczenia ZLA będą obowiązkowo wystawiane elektronicznie.

Jeżeli wystawiane są zaświadczenia elektroniczne ZLA w KRUS należy pamiętać o tym, że:

– w pierwszym kroku kreatora trzeba wskazać właściwe miejsce ubezpieczenia, tj. KRUS
– pola dotyczące danych płatnika (pracodawcy) pozostawić puste – nie należy wskazywać KRUS jako płatnika,
– w każdym przypadku sporządzić wydruk zaświadczenia lekarskiego oraz poinformować pacjenta o konieczności dostarczenia tego dokumentu do jednostki KRUS, w celu ustalenia prawa do zasiłku chorobowego.

Trzeba pamiętać o tym, że wydruk zaświadczenia lekarskiego e-ZLA powinien być opatrzony podpisem i pieczątką lekarza.

elektroniczne zwolnienia