DOWODY KSIĘGOWE – rodzaje, korekta

Dowody księgowe potwierdzają to, że operacja gospodarcza została dokonana.

RODZAJE:

Kryteria → według jednostek wystawiających dowody księgowe:
1. DOWODY WŁASNE – z tym rodzajem mamy wtedy do czynienia, gdy wystawiają ją komórki organizacyjne jednostki gospodarczej
wewnętrzne – dowody własne, które firma wystawia innym komórkom sporządzone na potrzeby jednostki gospodarczej → np. wydanie materiałów do produkcji
zewnętrzne – dowody własne przedsiębiorstwa, które wystawia on na potrzeby jednostek obcych → np. klientom, kontrahentom

2. DOWODY ZEWNĘTRZNE OBCE – wystawiane przez obce jednostki organizacyjne takie jak bank, inwestorzy, dostawcy itp. , następnie przekazane są one jednostce gospodarczej w celu dokonania ewidencji

Kryteria → według podstaw sporządzenia
1. dowody źródłowe – rejestrujące operacje gospodarcze pierwszy raz
2. dowody zbiorcze – podstawą ich wystawienia są dokumenty źródłowe
3. dowody korygujące – korygują one poprzednie zapisy w przypadku błędnego zapisu operacji gospodarczej w księgach rachunkowych
4. dowody zastępcze – wystawiane tymczasowo, czyli do momentu otrzymania zewnętrznego obcego źródłowego dowodu księgowego
5. dowody rozliczeniowe – określają dokonane zapisy w księgach

KOREKTA

W przypadku wystąpienia błędów mogą zostać one skorygowane jedynie poprzez wysłanie kontrahentowi sprostowania.
Jak poprawiać błędy w dowodach wewnętrznych? Wystarczy skreślić błędną kwotę lub treść i wpisać poprawną wraz z datą.