Często słowa „dzierżawa” i „leasing” stosuje się zmiennie. Pomimo iż z pozoru są to dwa rodzaje umów dających prawo do użytkowania przedmiotów, które nie stanowią majątku firmy, jest pomiędzy nimi wiele różnic. 1. Umowa leasingowa powinna być sporządzana w formie pisemnej, pod rygorem nieważności. W przypadku umowy o dzierżawę strony umowy same decydują o jej […]

Więcej

Organem podatkowym może być: – naczelnik urzędu skarbowego, naczelnik urzędu celno-skarbowego, wójt, burmistrz (prezydent miasta), starosta albo marszałek województwa, – dyrektor izby administracji skarbowej, – samorządowe kolegium odwoławcze – jako organ odwoławczy od decyzji wójta, burmistrza (prezydenta miasta), starosty albo marszałka województwa. Dyrektor Krajowej Informacji Skarbowej – właściwy organ w sprawach dotyczących wydawania indywidualnych interpretacji […]

Więcej

Czym jest wynik finansowy? To rezultat z działalności gospodarczej wyrażony w mierniku pieniężnym. Jego zależność uzależniona jest od osiągniętych przez jednostkę przychodów i poniesionych kosztów. Wynik finansowy może być: -dodatni (zysk) – przychody > poniesione koszty, -ujemny (strata)- przychody < poniesionych kosztów. Dodatni wynik finansowy może występować w dwóch postaciach, czyli zysku brutto i zysku […]

Więcej

Od przyszłego roku będą obowiązywać tylko zwolnienia lekarskie w formie elektronicznej. Celem tych zmian jest usprawnienie pracy lekarzy i przedsiębiorcom oraz ułatwienie życia pracownikom. Do tych zmian będą musieli się przygotować wszyscy płatnicy. Zwolnienia będą wystawiane za pomocą funkcji dostępnych na Platformie Usług Elektronicznych ZUS lub w niektórych aplikacjach gabinetowych. Wystawienie zwolnienia lekarskich Na swoim […]

Więcej

Spis z natury, bądź inaczej inwentaryzacja jest obowiązkiem każdego przedsiębiorcy. Nie może zostać to zrobione według osobistych zasad przedsiębiorcy, ponieważ muszą zostać spełnione pewne warunki, aby dokument ten mógł zostać uznany za prawidłowy. W związku z tym, sporządzając spis z natury, należy pamiętać o elementach takich, jak: 1. TERMIN Musi zostać wykonany do 31 grudnia […]

Więcej