Od 2019 roku będzie obowiązywała nowa ulga podatkowa na termomodernizację domów w wysokości aż 23% inwestycji. Zadaniem wprowadzonej ulgi ma być skuteczna walka ze smogiem, który coraz mocniej daje się we znaki polskiemu społeczeństwu. Badania wskazują, że co roku z powodu śmiercionośnych cząsteczek pyłów umiera około 46 000 Polaków! Z ulgi na termomodernizację domów mogą […]

Więcej

PKWIU to struktura oznaczająca produkty i usługi znajdujące się w obiegu gospodarczym. Aktualnie służy ona przede wszystkim do celów statystycznych. Szczególnie pomocna może być jeżeli myślimy nad zastosowaniem zwolnienia z podatku VAT, wprowadzeniem kasy fiskalnej, zwolnieniem z podatku dochodowego bądź określeniem kosztów od których można uzyskać zwolnienie z VAT. PKWIU można określić jako klasyfikację produktów. […]

Więcej

Każdorazowo umowa o pracę musi zostać zawarta na piśmie. Stanowi ona oświadczenie woli dwóch stron, którymi są pracodawca oraz pracownik. W treści umowy o pracę powinny znaleźć się informacje takie, jak: 1. Określenie stron umowy, którymi są pracodawca oraz pracownik. 2. Określenie rodzaju umowy: – umowa na czas nieokreślony, – umowa na czas określony, – […]

Więcej

Doradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego, czyli zawód ten może wykonywać jedynie osoba, która posiada określone kwalifikacje, potwierdzone egzaminem państwowym. Warunkiem, który również jest konieczny, aby wykonywać tą pracę jest również posiadanie wyższego wykształcenia, specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego w sferze finansów i rachunkowości. Decydując się na współpracę z doradcą podatkowym można mieć pewność, że […]

Więcej

RODO, czyli unijne rozporządzenie o ochronie danych osobowych zawiera przepisy mówiące o ochronie osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych oraz przepisy o swobodnym przepływie danych osobowych. Każda firma oraz organizacja zobowiązana jest do tego, aby wykazać, że udzielona zgoda na przetwarzanie danych jest: – dobrowolna, – konkretna, – specyficzna, – świadoma, – wycofanie […]

Więcej