Doradca podatkowy

Doradca podatkowy jest zawodem zaufania publicznego, czyli zawód ten może wykonywać jedynie osoba, która posiada określone kwalifikacje, potwierdzone egzaminem państwowym.
Warunkiem, który również jest konieczny, aby wykonywać tą pracę jest również posiadanie wyższego wykształcenia, specjalistycznej wiedzy oraz doświadczenia zawodowego w sferze finansów i rachunkowości.

Decydując się na współpracę z doradcą podatkowym można mieć pewność, że współpracuje się z osobą kompetentną. Wynika to z faktu, że każdy doradca ma obowiązek ciągłej aktualizacji wiedzy z zakresu praw finansowych i pokrewnych. Jakiekolwiek zaniedbanie w tej kwestii mogłoby skutkować udzieleniem błędnej porady.

Doradcę zawodowego obejmuje tajemnica zawodowa. Ma on więc obowiązek dopilnować, aby wszelkie dane na temat jego Klientów były należycie chronione. Zachowanie tajemnicy zawodowej obowiązuje go również po ustaniu świadczenia usług. Warto też zaznaczyć, że doradca podatkowy nie może być przesłuchany przez organy podatkowe, policję i sądy.  

Osoba wykonująca zawód doradcy podatkowego posiada uprawnienia o wiele szersze niż osoby prowadzące tylko księgi podatkowe.  Doradca może prowadzić księgi podatkowe oraz inne ewidencje, sporządza on również zeznania i deklaracje podatkowe, a ponadto może udzielać opinii porad, wyjaśnień, reprezentować Klientów przed organami podatkowymi i sądami administracyjnymi.

Doradca podatkowy świadcząc swoje usługi jest zobowiązany postępować zgodnie z zasadami etyki zawodowej.