Deklaracje podatkowe 2016

W związku z nadejściem nowego roku, przedsiębiorcy zaczynają zajmować się sporządzaniem deklaracji podatkowych. Wszyscy podatnicy fizyczni rozliczeń z podatku dochodowego muszą dokonać przed 30 kwietnia. Natomiast przedsiębiorstwa będące osobami prawnymi już przed końcem marca. Należy także przypomnieć, że przedsiębiorcy do końca lutego muszą sporządzić dla pracowników PIT-11.

Deklaracje jakie przedsiębiorcy w tym roku będą składać w Urzędzie Skarbowym to:

PIT-4R – deklaracja roczna o pobranych zaliczkach na podatek dochodowy od osób fizycznych (do 31 stycznia za rok poprzedni),

PIT-28  – zeznanie o wysokości uzyskanego przychodu, wysokości dokonanych odliczeń i należnego ryczałtu od przychodów ewidencjonowanych (do 31 stycznia za rok poprzedni),

PIT-36 lub PIT-36L  –  zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) w roku podatkowym (do 30 kwietnia za rok poprzedni),

CIT-8 – zeznanie o wysokości osiągniętego dochodu (poniesionej straty) przez podatnika podatku dochodowego od osób prawnych (do 31 marca za rok poprzedni).

 

deklaracje podatkowe