Deklaracja PIT – 40 do końca lutego!

Deklaracja PIT – 40 to roczne obliczenie podatku, które sporządza zakład pracy dla pracownika. Spełnić ten obowiązek mają pracodawcy, których pracownicy złożyli oświadczenie w tej sprawie na formularzu PIT-12. Do końca lutego jest termin na złożenie tej deklaracji.

Pracodawcy muszą sporządzić tą deklaracje jeżeli ich pracownicy:

1. uzyskali dochody tylko od tego pracodawcy;
2. nie zamierzają rozliczyć się wspólnie z małżonkiem lub dzieckiem;
3. nie będą korzystać z ulgi na dziecko;
4. nie korzystają z odliczeń od dochodu, z wyjątkiem odliczenia składek ZUS;
5. odliczają od podatku tylko kwotę składki na ubezpieczenie zdrowotne.

Należy pamiętać również o tym, że pracodawcy mają obowiązek podania wysokości zastosowanych kosztów uzyskania przychodów oraz kwoty pobranych zaliczek na podatek dochodowy.

Bezpłatna pomoc prawna! 

 

pit 40